Поштовани,

Обавештавам Вас да ће пресељење кривичног одељења, одељења за претходни поступак, одељења за извршење на основу веродостојне исправе и пратећих служби Првог основног суда у Београду из судске зграде у Булевару Зорана Ђинђића број 104 у судску зграду у Катанићевој улици број 15, започети дана 20.12.2019. године.

Имајући у виду наведено, обавештавам Вас да ће Први основни суд у Београду, од 16.12.2019. године до коначног пресељења обуставити рад са странкама, а главни претреси се неће одржавати, осим у притворским и другим хитним предметима.

Суд ће пошту и писмена која се односе на кривично одељење, одељење за претходни поступак и одељење за извршење на основу веродостојне исправе, у горе наведеном периоду, примати у судској згради у Булевару Николе Тесле бр. 42а.         
    
С поштовањем,

ПРЕДСЕДНИК ПРВОГ ОСНОВНОГ  СУДА У БЕОГРАДУ
Судија Снежана Стевовић