Јавни конкурси за попуњавање слободних радних места

Јавни конкурс за попуњавање радног места судијског сарадника

Јавни конкурс - децембар 2020 Величина: 1.21 MB
Образац пријаве за рм судијски сарадник Величина: 0.03 MB
Изјава образац бр. 1 Величина: 0.02 MB
Изјава образац бр. 1а Величина: 0.01 MB
Област грађанског права Величина: 0.08 MB
Област кривичног права Величина: 0.08 MB
Питања за проверу општих функционалних компетенција државних службеника Величина: 0.19 MB
Пример теста за проверу компетенције - дигитална писменост Величина: 0.66 MB
Пример теста за проверу компетенције - пословна комуникација Величина: 0.54 MB

Јавни конкурс за попуњавање радног места судијског сарадника

Јавни конкурс - децембар 2018 Величина: 0.19 MB
Изјава образац бр. 1 Величина: 0.01 MB
Изјава образац бр. 1а Величина: 0.01 MB