Јавни конкурси за попуњавање слободних радних места

РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ КОНКУРИСАЛИ ЗА РАДНО МЕСТО СУДИЈСКИ ПРИПРАВНИК - ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ Величина: 2.4 MB
Јавни конкурс за попуњавање радног места судијски приправник-обавештење Величина: 0.03 MB

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Првом основном суду у Београду -27.12.2023 године

Списак кандидата међу којима ће се спровести изборни поступак по шифрама-РМ уписничар Величина: 0.05 MB
Списак кандидата међу којима ће се спровести изборни поступак по шифрама-РМ записничар Величина: 0.05 MB
Списак кандидата међу којима ће се спровести изборни поступак по шифрама-РМ судијски сарадник Величина: 0.05 MB
Изјава образац бр.1 Величина: 0.02 MB
Изјава образац Бр.1а Величина: 0.02 MB
ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЗА РМ СУДИЈСКИ САРАДНИК Величина: 0.02 MB
ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЗА РМ УПИСНИЧАР Величина: 0.02 MB
ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЗА РМ ЗАПИСНИЧАР Величина: 0.02 MB
ОГЛАС ПРВОГ ОСНОВНОГ СУДА ЈАВНИ КОНКУРС 2023 Величина: 6.46 MB
ПРОВЕРА ПФК - РМ СУДИЈСКИ САРАДНИК - ОБЛАСТ ГРАЂАНСКОГ ПРАВА Величина: 0.08 MB
ПРОВЕРА ПФК - РМ СУДИЈСКИ САРАДНИК - ОБЛАСТ КРИВИЧНОГ ПРАВА Величина: 0.08 MB
Судски пословник-27-12-2023 Величина: 0.15 MB
Закон о државним службеницима-27-12-2023 Величина: 0.14 MB
Закон о општем управном поступку-27-12-2023 Величина: 0.13 MB
Закон о раду-27-12-2023 Величина: 0.13 MB

Јавни конкурс за попуњавање радног места судијског сарадника

Јавни конкурс - децембар 2020 Величина: 1.21 MB
Образац пријаве за рм судијски сарадник Величина: 0.03 MB
Изјава образац бр. 1 Величина: 0.02 MB
Изјава образац бр. 1а Величина: 0.01 MB
Област грађанског права Величина: 0.08 MB
Област кривичног права Величина: 0.08 MB
Питања за проверу општих функционалних компетенција државних службеника Величина: 0.19 MB
Пример теста за проверу компетенције - дигитална писменост Величина: 0.66 MB
Пример теста за проверу компетенције - пословна комуникација Величина: 0.54 MB
Списак кандидата међу којима ће се спровести изборни поступак по шифрама пријава Величина: 0.01 MB

Јавни конкурс за попуњавање радног места судијског сарадника

Јавни конкурс - децембар 2018 Величина: 0.19 MB
Изјава образац бр. 1 Величина: 0.01 MB
Изјава образац бр. 1а Величина: 0.01 MB