Распоред суђења

Распоред суђења

 

 

 

02.06.2023.

 

11,00

К 747/22

судница

9 (Катанићева 15)

судија

Данијела Кош

окривљени

Данило Стојановић и Милутин Радовановић

кривично дело

члан 344 КЗ-насилничко понашање

 

 

05.06.2023.

 

09,30

К 188/19

судница

18 (Катанићева 15)

судија

Горан Рамић

окривљени

Славиша Шиметић

кривично дело

члан 194 КЗ-насиље у породици

 

 

08.06.2023.

 

11,30

К 1759/21

судница

18 (Катанићева 15)

судија

Марија Јанковић Дебељак

окривљени

Сава Кнежевић и Данијела Кнежевић

кривично дело

члан 353 КЗ-неовлашћено бављење одређеном делатношћу и др

 

 

08.06.2023.

 

14,00

П 4307/23

судница

2.20 (Булевар Николе Тесле 42а)

судија

Братислава Коловић Недељковић

тужилац

туженни

Ана Марковић Младеновић

Специјална болница за гинекологију

основ спора

повраћај ствари09.06.2023.

 

08,30

К 2147/22

судница

11 (Катанићева 15)

судија

Драган Мартиновић

окривљени

Ружица Шајин, Тамара Шајин и др.

кривично дело

члан 204, став 4 КЗ-тешка крађа

 

 

13.06.2023.

 

10,30

К 1496/21

судница

10 (Катанићева 15)

судија

Вук Рабреновић

окривљени

Олгица Маркановић и Јасмина Тасић

кривично дело

члан 259, став 1 КЗ-тешко дело против здравља људи16.06.2023.

 

10,00

К 1787/22

судница

8 (Катанићева 15)

судија

Данило Симић

окривљени

Дарко Бојовић и Сања Ђукић

кривично дело

члан 208 КЗ-превара и навођење на оверавање неистинитог садржаја