Контакт подаци

Основни подаци о Првом основном суду у Београду

Адреса седишта: улица Катанићева број 15, Београд
Поштански број и град: 11 000 Београд
Матични број: 17772686
Порески идентификациони број: 106400870
Шифра делатности: 8423
Регистарски број: 6012664272
Рачун - трошкови кривичног поступка и паушала: 840-29610845-96
Рачун таксе: 840-29644845-43
Рачун депозита: 840-264802-55

e-mail: uprava@prvi.os.sud.rs

e-mail адреса за доставу електронског писмена снабдевеним квалификованим електронским потписом: elektronski.podnesak@prvi.os.sud.rs

 

Све информације о кретању предмета можете добити позивом на број :

CALL CENTAR - 011 655 3700

 

Катанићева 15:

Кривична писарница - 011/635 4844, 011/635 4843

Писарница извршења на основу веродостојне исправе - 011/ 635 4520, 011/635 4644

 

Булевар Николе Тесле 42а:

Парнична писарница - 011/655 3769, 011/655 3870, 011/655 3712

Писарница радних спорова - 011/655 3704, 011/655 3831

Писарница породичних спорова - 011/655 3762

Ванпарнично - оставинска писарница:
Ванпарнична материја - 011/655 3840
Оставинска материја - 011/655 3839

Писарница извршења на основу извршне исправе - 011/655 3824, 011/655 3784, 011/655 3820

Рачуноводство - 011/655 3715

 

Телефони за заказивање – пријем странака

Катанићева 15 ( Управа суда )

Тел. 011/635 4647

 

Булевар Николе Тесле 42а ( Управа суда )

Тел. 011/655 3873

Тел. 011/655 3883

 

Информације за медије:

Портпарол суда

Тел. 064/843 6065

e-mail: bojana.stankovic@prvi.os.sud.rs

 

Овлашћено лице за поступање по захтевима на основу Закона о заштити података о личности - судија Живко Јевђенијевић

контакт телефон: 011/635 4667

e-mail: zivko.jevdjenijevic@prvi.os.sud.rs