Контакт подаци

Све информације о кретању предмета можете добити позивом на број :

CALL CENTAR - 011 655 3700

 

Булевар Зорана Ђинђића 104:

Кривична писарница - 011/635 4478

Писарница извршења на основу веродостојне исправе - 011/ 635 4472, 011/635 4112, 011/635 4467

 

 

Булевар Николе Тесле 42а:

Парнична писарница - 011/655 3769, 011/655 3870, 011/655 3712

Писарница радних спорова - 011/655 3704, 011/655 3831

Писарница породичних спорова - 011/655 3762

Ванпарнично - оставинска писарница:
Ванпарнична материја - 011/655 3840
Оставинска материја - 011/655 3839

Писарница извршења на основу извршне исправе - 011/655 3824, 011/655 3784, 011/655 3820

Рачуноводство - 011/655 3715

 

Телефони за заказивање – пријем странака

Булевар Зорана Ђинђића 104 ( Управа суда )

Тел. 011/635 4124

 

Булевар Николе Тесле 42а ( Управа суда )

Тел. 011/655 3873

Тел. 011/655 3883

 

Информације за медије:

Портпарол суда

Тел. 064/843 6065