Уверења

Уверења

Издавање уверења:

Уверење да није покренут кривични поступак и да није покренута истрага

Први основни суд у Београду издаје уверења да против лица није покренут кривични поступак, нити је покренута истрага.

Уверења се издају према службеним евиденцијама Првог основног суда у Београду, Другог основног суда у Београду, Трећег основног суда у Београду и Вишег суда у Београду (изузев Посебног одељења за борбу против организованог криминала и Одељења за ратне злочине), Првог основног јавног тужилаштва у Београду, Другог основног јавног тужилаштва у Београду, Трећег основног јавног тужилаштва у Београду и Вишег јавног тужилаштва у Београду.

Ова уверења се издају сваког радног дана у периоду од 8:00-14:30 часова у згради Катанићева 15 у шалтер сали.

Уверења се издају истог дана уколико се преда захтев на шалтеру у Катанићевој 15.

Потребна документација за:

Издавање уверења да се не води поступак против физичких лица

Када захтев за издавање уверења да против правног лица није покренут кривични поступак, нити је покренута истрага подноси односно преузима треће лице, потребно је доставити:

• оверено пуномоћје којим се треће лице овлашћује да преузме за неког уверење да није покренут поступак, односно да се не води истрага

• личну карту/пасош или оверену фотокопију личне карте односно пасоша особе за коју се уверење издаје

• доказ о плаћеној судској такси у износу од 190,00 динара