Јавне набавке

План јавних набавки за 2024 годину Величина: 0.77 MB
План јавних набавки за 2023 годину Величина: 0.33 MB
Процедура за поступак јавне набавке 2022. Величина: 0.9 MB
План јавних набавки за 2022. годину Величина: 0.33 MB
План јавних набавки за 2021. годину Величина: 0.01 MB
Процедура за поступак јавне набавке Величина: 1.22 MB
Измена плана за 2020. годину Величина: 0.18 MB
План јавних набавки за 2020. годину Величина: 0.04 MB
План јавних набавки за 2019. годину Величина: 0.07 MB
Измена и допуна плана за 2018. годину Величина: 0.19 MB
План јавних набавки за 2018. годину Величина: 0.04 MB

Јавна набавка Јавни позив штампани обрасци 02-23

Јавна набавка Јавни позив штампани обрасци-02-23 Величина: 3.95 MB
Одлука о додели коверте Величина: 1.35 MB
Одлука о додели штампани материјал Величина: 1.35 MB

Јавни позив јавни наручилац канцеларијски материјал, број 01/23-2

Одлука о покретању поступка Величина: 0.18 MB
Техничка документација за канцеларијски материјал Величина: 0.32 MB
Образац структуре цене Величина: 0.24 MB

Јавни позив за eлектричну енергију, отворени поступак
бр.набавке 05/23.

Позив за eлектричну енергију, отворени поступак бр.набавке 05/23. Величина: 0.13 MB

Јавни позив јавни наручилац канцеларијски материјал, број 01/23

Јавни позив јавни наручилац канцеларијски материјал, број 01/23 Величина: 0.13 MB
Одлука о додели уговора, отворени поступак јавне набавке набавка добара канцеларијског материјала, број 01/23. Величина: 0.69 MB

Набавка услуга консолидовано решење за штампу број 04/23

Набавка услуга консолидовано решење за штампу број 04/23 Величина: 0.13 MB
Одлука о додели уговора,набавка услуга консолидовано решење за штампу (консолидација) број 04/23 Величина: 0.22 MB
Обавештење о додели уговора,јавна набавка, набавка услуга консолидовано решење за штампу (консолидација), број 04/23 Величина: 0.14 MB

Јавни позив постављање звучне баријере 06/23

Јавни позив постављање звучне баријере 06/23 Величина: 0.13 MB
Одлука о додели уговора израда и монтажа звучне баријере Величина: 0.25 MB
Обавештење о закљученом уговору, отворени поступак јавне набавке набавке радова постављање звучне баријере број 06/23 Величина: 0.14 MB

Јавна набавка Јавни позив штампани обрасци 02/22Јавна набавка Јавни позив штампани обрасци 02/22 Величина: 0.1 MB
Одлука о додели уговора штампаних образаца Величина: 0.14 MB
Одлука о додели уговора штампаних образаца Величина: 0.14 MB
Обавештење о додели уговора за набавку добара штампаних образаца број 02/22. Величина: 0.1 MB

Отворени поступак јавна набавка услуга електричне енергије, број 03/22


 

Отворени поступак јавна набавка услуга електричне енергије, број 03/22 Величина: 0.09 MB
Одлука о додели уговора електричне енергије Величина: 0.23 MB
Обавештење о закљученом уговору за електричну енергију 3/22 Величина: 0.09 MB

Јавни позив јавни наручилац канцеларијски материјал, број 01/22

Јавни позив јавни наручилац канцеларијски материјал, број 01/22 Величина: 0.09 MB
Одлука о додели уговора за канцеларијски материјал број 01/22 Величина: 0.64 MB
Обавештење о закљученом уговору у отвореном поступку јавне набавке добара зa канцеларијски материјал 01/22 Величина: 0.09 MB

Јавна набавка Јавни позив штампани обрасци 03-1-21

Јавна набавка Јавни позив штампани обрасци 03-1-21 Величина: 0.09 MB
Одлука о додели уговора- 03-1/21 Величина: 0.21 MB

Јавна набавка Јавни позив штампани обрасци 03-21

јавни позив Величина: 0.1 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.32 MB
Обавештење о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка Величина: 0.1 MB

Jавнa набавкa услуга набавка електричне енергије
број 04/21


 

Јавни позив Величина: 0.09 MB
Одлука о додели уговора 04/21 Величина: 0.18 MB

Јавна набавка добара
канцеларијског материјала број 01/21

Јавни позив Величина: 0.09 MB
Одлука о додели уговора за канцеларијски материјал Величина: 0.28 MB
Обавештење о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка Величина: 0.09 MB

02-1/21 Контролни периодични прегледи, одржавање и поправке стабилног
система за гашење пожара, мобилних уређаја и остале противпожарне
опреме.

јавни позив Величина: 0.09 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.24 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.02 MB

02/21 Набавка услуге поправке и одржавања ватрогасне опреме

Јавни позив Величина: 0.09 MB
Обавештење о обустави поступка за набавку услуга Величина: 0.09 MB

ЈН 01/20 Набавка услуга електричне енергије

Јавни позив Величина: 0.09 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.12 MB
Обавештење о додели уговора Величина: 0.09 MB

ЈН 04/20 Набавка штампаних образаца

Јавни позив Величина: 0.1 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.13 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.12 MB
Обавештење о додели уговора Величина: 0.1 MB

ЈНМВ 03/20 Набавка добара канцеларијски материјал

Позив за подношење понуде Величина: 0.09 MB
Конкурсна документација Величина: 0.72 MB
Одговор на питање Величина: 0.14 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.34 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.19 MB

ЈН 02/20 Набавкa услуга консолидованог решења за штампу

Позив за подношење понуде Величина: 0.19 MB
Конкурсна документација Величина: 0.6 MB
Обавештење потенцијалним понуђачима Величина: 0.17 MB
Измењена страна 20 од 52 Величина: 0.18 MB
Измењена страна 34 од 52 Величина: 0.17 MB
Обавештење потенцијалним понуђачима Величина: 0.15 MB
Измењена страна 6а од 52 Величина: 0.17 MB
Измењена страна 8а од 52 Величина: 0.18 MB
Одговор на питања Величина: 0.15 MB
Одговор на питања Величина: 0.39 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.27 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.07 MB

ЈНМВ 05/20 Набавка нафтних деривата

Позив за подношење понуде Величина: 0.08 MB
Конкурсна документација Величина: 0.26 MB
Обавештење потенцијалним понуђачима Величина: 0.14 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.12 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.07 MB

JН 03/19 Набавка услуга електричне енергије

Позив за подношење понуде Величина: 0.18 MB
Конкурсна документација Величина: 0.48 MB
Одговор на питање Величина: 0.06 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.31 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.07 MB

ЈН 02/19 Набавка штампаних образаца

Позив за подношење понуде Величина: 0.19 MB
Конкурсна документација Величина: 0.78 MB
Обавештење потенцијалним понуђачима Величина: 0.38 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.12 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.06 MB

ЈНМВ 01/19 Набавка добара канцеларијски материјал

Позив за подношење понуде Величина: 0.31 MB
Конкурсна документација Величина: 1 MB
Обавештење потенцијалним понуђачима Величина: 0.29 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.55 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.28 MB

ЈН 06/18 Набавка услуга мобилне телефоније

Позив за подношење понуде Величина: 0.32 MB
Конкурсна документација Величина: 0.95 MB
Одговор на питање Величина: 0.24 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.54 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.2 MB

ЈН 21/18 Набавка безбедносне опреме

Позив за подношење понуде Величина: 0.32 MB
Конкурсна документација Величина: 1.03 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.54 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.21 MB

ЈН 05/18 Набавка Услуга Електричне Енергије

Позив за подношење понуде Величина: 0.33 MB
Конкурсна документација Величина: 0.69 MB
Одговор на питања Величина: 0.21 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.56 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.2 MB

ЈНМВ 03/18 Набавка добара средства за хигијену

Позив за подношење понуде Величина: 0.38 MB
Конкурсна документација Величина: 0.92 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.61 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.23 MB

ЈН 02/18 Набавка добара штампаних образаца

Позив за подношење понуде Величина: 0.1 MB
Конкурсна документација Величина: 0.4 MB
Обавештење потенцијалним понуђачима Величина: 0.26 MB
Конкурсна документација 2 Величина: 0.99 MB
Одговор на питања Величина: 0.47 MB
Одговор на питања 2 Величина: 0.28 MB
Поднет захтев за заштиту права Величина: 0.13 MB
Одлука Величина: 0.12 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.23 MB

ЈНМВ 01/18 Набавка добара канцеларијског материјала

Позив за подношење понуде Величина: 0.1 MB
Конкурсна документација Величина: 0.31 MB
Обавештење потенцијалним понуђачима Величина: 0.08 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.14 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.07 MB

ЈН број 04/18 Консолидовано решење за штампу

Позив за подношење понуде Величина: 0.09 MB
Конкурсна документација Величина: 0.35 MB
Обавештење потенцијалним понуђачима Величина: 0.08 MB
Конкурсна документација 2 Величина: 0.35 MB
Обавештење потенцијалним понуђачима 2 Величина: 0.06 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.14 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.07 MB