Јавне набавке

Измена плана за 2020. годину Величина: 0.18 MB
План јавних набавки за 2020. годину Величина: 0.04 MB
План јавних набавки за 2019. годину Величина: 0.07 MB
Измена и допуна плана за 2018. годину Величина: 0.19 MB
План јавних набавки за 2018. годину Величина: 0.04 MB

ЈН 01/20 Набавка услуга електричне енергије

Јавни позив Величина: 0.09 MB

ЈН-04-20-Набавка штампаних образаца

Јавни позив Величина: 0.1 MB

ЈНМВ 03/20 Набавка добара канцеларијски материјал

Позив за подношење понуде Величина: 0.09 MB
Конкурсна документација Величина: 0.72 MB
Одговор на питање Величина: 0.14 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.34 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.19 MB

ЈН 02/20 Набавкa услуга консолидованог решења за штампу

Позив за подношење понуде Величина: 0.19 MB
Конкурсна документација Величина: 0.6 MB
Обавештење потенцијалним понуђачима Величина: 0.17 MB
Измењена страна 20 од 52 Величина: 0.18 MB
Измењена страна 34 од 52 Величина: 0.17 MB
Обавештење потенцијалним понуђачима Величина: 0.15 MB
Измењена страна 6а од 52 Величина: 0.17 MB
Измењена страна 8а од 52 Величина: 0.18 MB
Одговор на питања Величина: 0.15 MB
Одговор на питања Величина: 0.39 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.27 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.07 MB

ЈНМВ 05/20 Набавка нафтних деривата

Позив за подношење понуде Величина: 0.08 MB
Конкурсна документација Величина: 0.26 MB
Обавештење потенцијалним понуђачима Величина: 0.14 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.12 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.07 MB

JН 03/19 Набавка услуга електричне енергије

Позив за подношење понуде Величина: 0.18 MB
Конкурсна документација Величина: 0.48 MB
Одговор на питање Величина: 0.06 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.31 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.07 MB

ЈН 02/19 Набавка штампаних образаца

Позив за подношење понуде Величина: 0.19 MB
Конкурсна документација Величина: 0.78 MB
Обавештење потенцијалним понуђачима Величина: 0.38 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.12 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.06 MB

ЈНМВ 01/19 Набавка добара канцеларијски материјал

Позив за подношење понуде Величина: 0.31 MB
Конкурсна документација Величина: 1 MB
Обавештење потенцијалним понуђачима Величина: 0.29 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.55 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.28 MB

ЈН 06/18 Набавка услуга мобилне телефоније

Позив за подношење понуде Величина: 0.32 MB
Конкурсна документација Величина: 0.95 MB
Одговор на питање Величина: 0.24 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.54 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.2 MB

ЈН 21/18 Набавка безбедносне опреме

Позив за подношење понуде Величина: 0.32 MB
Конкурсна документација Величина: 1.03 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.54 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.21 MB

ЈН 05/18 Набавка Услуга Електричне Енергије

Позив за подношење понуде Величина: 0.33 MB
Конкурсна документација Величина: 0.69 MB
Одговор на питања Величина: 0.21 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.56 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.2 MB

ЈНМВ 03/18 Набавка добара средства за хигијену

Позив за подношење понуде Величина: 0.38 MB
Конкурсна документација Величина: 0.92 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.61 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.23 MB

ЈН 02/18 Набавка добара штампаних образаца

Позив за подношење понуде Величина: 0.1 MB
Конкурсна документација Величина: 0.4 MB
Обавештење потенцијалним понуђачима Величина: 0.26 MB
Конкурсна документација 2 Величина: 0.99 MB
Одговор на питања Величина: 0.47 MB
Одговор на питања 2 Величина: 0.28 MB
Поднет захтев за заштиту права Величина: 0.13 MB
Одлука Величина: 0.12 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.23 MB

ЈНМВ 01/18 Набавка добара канцеларијског материјала

Позив за подношење понуде Величина: 0.1 MB
Конкурсна документација Величина: 0.31 MB
Обавештење потенцијалним понуђачима Величина: 0.08 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.14 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.07 MB

ЈН број 04/18 Консолидовано решење за штампу

Позив за подношење понуде Величина: 0.09 MB
Конкурсна документација Величина: 0.35 MB
Обавештење потенцијалним понуђачима Величина: 0.08 MB
Конкурсна документација 2 Величина: 0.35 MB
Обавештење потенцијалним понуђачима 2 Величина: 0.06 MB
Одлука о додели уговора Величина: 0.14 MB
Обавештење о закљученом уговору Величина: 0.07 MB