Годишњи распоред послова

 

ИЗМЕНА ГОДИШЊЕГ РАСПОРЕДА ПОСЛОВА ЗА 2024. Су И 2 -61691-24- 13 од 23.04.2024. Величина: 0.08 MB
Одлука о измени годишњег распореда послова за 2024 годину од 23.02.2024 године Величина: 0.07 MB
Годишњи распоред послова Првог основног суда у Београду за 2024. годину од 30.10.2023 године Величина: 0.16 MB
Одлука о измени годишњег распореда послова за 2024 годину од 30 10.2023.године Величина: 0.09 MB
Одлука о измени годишњег распореда послова за 2023 годину од 04.04.2023.године Величина: 0.08 MB
Одлука о измени годишњег распореда послова за 2023. годину од 22.12.2022. године Величина: 0.08 MB
Годишњи распоред послова Првог основног суда у Београду за 2023. годину Величина: 0.14 MB
Одлука о измени годишњег распореда послова за 2022 годину од 10.06.2022. године Величина: 0.08 MB
Одлука о измени годишњег распореда послова за 2022. 21.04.2022. Величина: 0.06 MB
Одлука о измени годишњег распореда послова за 2022. 14.03.2022 Величина: 0.06 MB
Одлука о измени годишњег распореда послова за 2022. 15.12.2021 Величина: 0.06 MB
Годишњи распоред послова Првог основног суда у Београду за 2022 годину Величина: 0.34 MB
Годишњи распоред послова Првог основног суда у Београду за 2021. годину Величина: 7.53 MB
Одлука о измени Годишњег распореда послова од 23.06.2020. године Величина: 0.44 MB
Одлука о измени Годишњег распореда послова од 09.03.2020. године Величина: 0.82 MB
Одлука о измени Годишњег распореда послова од 25.02.2020. године Величина: 0.87 MB
Годишњи распоред послова Првог основног суда у Београду за 2020. годину Величина: 5.07 MB
Годишњи распоред послова Првог основног суда у Београду за 2019. годину Величина: 4.99 MB
Годишњи распоред послова Првог основног суда у Београду за 2018. годину Величина: 4.66 MB