Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Првом основном суду у Београду - од 16.12.2019. године

Интерни конкурс - оглас - у (*.pdf) формату Величина: 0.78 MB
Образац за радно место записничар - у (*.doc) формату Величина: 0.12 MB
Образац за радно место за послове са поротом - у (*.doc) формату Величина: 0.12 MB
Образац за радно место за послове депозита - у (*.doc) формату Величина: 0.12 MB
Образац за радно место за послове буџета - у (*.doc) формату Величина: 0.12 MB
Образац за радно место уписничар - у (*.doc) формату Величина: 0.12 MB
Образац за радно место техничар за ИТ подршку - у (*.doc) формату Величина: 0.12 MB
Образац за радно место судски извршитељ - у (*.doc) формату Величина: 0.12 MB
Образац за радно место судијски сарадник - у (*.doc) формату Величина: 0.12 MB
Образац за радно место пријем писмена и експедиција - у (*.doc) формату Величина: 0.12 MB
Образац за радно место архивар - у (*.doc) формату Величина: 0.12 MB
Изјава образац бр 1 - у (*.doc) формату Величина: 0.01 MB
Изјава образац бр 1A - у (*.doc) формату Величина: 0.01 MB

База питања за проверу посебних функционалних компетенција

1. РАДНО МЕСТО СУДИЈСКИ САРАДНИК

ОБЛАСТ КРИВИЧНОГ ПРАВА - Питања Величина: 0.02 MB
ОБЛАСТ ГРАЂАНСКОГ ПРАВА - Питања Величина: 0.02 MB

2. РАДНА МЕСТА - РАДНО МЕСТО ЗА ПОСЛОВЕ СА ПОРОТОМ, РАДНО МЕСТО ЗА ПОСЛОВЕ ПРИЈЕМА ПИСМЕНА И ЕКСПЕДИЦИЈЕ, УПИСНИЧАР, АРХИВАР, РАДНО МЕСТО ЗА ПОСЛОВЕ БУЏЕТА, РАДНО МЕСТО ЗА ПОСЛОВЕ ДЕПОЗИТА, ТЕХНИЧАР ЗА ИНФОРМАЦИОНО-ТЕХНИЧКУ ПОДРШКУ И ЗАПИСНИЧАР

ЗАКОН О ДРЖАВНИМ СЛУЖБЕНИЦИМА - Питања Величина: 0.03 MB
ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ - Питања Величина: 0.02 MB
СУДСКИ ПОСЛОВНИК - Питања Величина: 0.03 MB

3. РАДНО МЕСТО - СУДСКИ ИЗВРШИТЕЉ

ЗАКОН О ДРЖАВНИМ СЛУЖБЕНИЦИМА - Питања Величина: 0.03 MB
ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ - Питања Величина: 0.02 MB
СУДСКИ ПОСЛОВНИК - Питања Величина: 0.03 MB
ЗАКОН О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ - Питања Величина: 0.02 MB

СПИСАК КАНДИДАТА МЕЂУ КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ИЗБОРНИ ПОСТУПАК
ради попуњавања извршилачког радног места архивар у звању референт – 2 извршиоца по шифрама пријаве

списак кандидата по шифрама пријаве Величина: 0.02 MB

СПИСАК КАНДИДАТА МЕЂУ КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ИЗБОРНИ ПОСТУПАК
ради попуњавања извршилачког радног места судијски сарадник у звању саветник – 30 извршилаца
по шифрама пријаве

списак кандидата по шифрама пријаве Величина: 0.02 MB

СПИСАК КАНДИДАТА МЕЂУ КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ИЗБОРНИ ПОСТУПАК
ради попуњавања извршилачког радног места судски извршитељ у звању референт – 3 извршиоца
по шифрама пријаве

списак кандидата по шифрама пријаве Величина: 0.01 MB

СПИСАК КАНДИДАТА МЕЂУ КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ИЗБОРНИ ПОСТУПАК
ради попуњавања извршилачког радног места техничар за информационо-техничку подршку у звању референт – 1 извршилац по шифрама пријава

списак кандидата по шифрама пријаве Величина: 0.01 MB

СПИСАК КАНДИДАТА МЕЂУ КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ИЗБОРНИ ПОСТУПАК
ради попуњавања извршилачког радног места уписничар у звању референт – 27 извршилаца по шифрама пријаве

списак кандидата по шифрама пријаве Величина: 0.03 MB

СПИСАК КАНДИДАТА МЕЂУ КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ИЗБОРНИ ПОСТУПАК
ради попуњавања извршилачког радног места за послове буџета у звању референт – 1 извршилац по шифрама пријаве

списак кандидата по шифрама пријаве Величина: 0.01 MB

СПИСАК КАНДИДАТА МЕЂУ КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ИЗБОРНИ ПОСТУПАК
ради попуњавања извршилачког радног места за послове депозита у звању референт – 1 извршилац
по шифрама пријаве

списак кандидата по шифрама пријаве Величина: 0.01 MB

СПИСАК КАНДИДАТА МЕЂУ КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ИЗБОРНИ ПОСТУПАК
ради попуњавања извршилачког радног места за послове пријема писмена и експедиције у звању референт – 1 извршилац
по шифрама пријаве

списак кандидата по шифрама пријаве Величина: 0.01 MB

СПИСАК КАНДИДАТА МЕЂУ КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ИЗБОРНИ ПОСТУПАК
ради попуњавања извршилачког радног места за послове са поротом у звању референт – 1 извршилац
по шифрама пријаве

списак кандидата по шифрама пријаве Величина: 0.01 MB

СПИСАК КАНДИДАТА МЕЂУ КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ИЗБОРНИ ПОСТУПАК
ради попуњавања извршилачког радног места записничар у звању референт – 56 извршилаца по шифрама пријаве

списак кандидата по шифрама пријаве Величина: 0.03 MB

ДОПУНА СПИСКА КАНДИДАТА МЕЂУ КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ИЗБОРНИ ПОСТУПАК
ради попуњавања извршилачког радног места записничар у звању референт – 56 извршилаца по шифрама пријаве

допуна списка кандидата по шифрама пријаве Величина: 0.01 MB

ДОПУНА СПИСКА КАНДИДАТА МЕЂУ КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ИЗБОРНИ ПОСТУПАК
ради попуњавања извршилачког радног места за послове пријема писмена и експедиције у звању референт – 1 извршилац
по шифрама пријаве

допуна списка кандидата по шифрама пријаве Величина: 0.01 MB

ДОПУНА СПИСКА КАНДИДАТА МЕЂУ КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ИЗБОРНИ ПОСТУПАК
ради попуњавања извршилачког радног места за послове депозита у звању референт – 1 извршилац
по шифрама пријаве

допуна списка кандидата по шифрама пријаве Величина: 0.01 MB

ДОПУНА СПИСКА КАНДИДАТА МЕЂУ КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ИЗБОРНИ ПОСТУПАК
ради попуњавања извршилачког радног места за послове буџета у звању референт – 1 извршилац по шифрама пријаве

допуна списка кандидата по шифрама пријаве Величина: 0.01 MB

ДОПУНА СПИСКА КАНДИДАТА МЕЂУ КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ИЗБОРНИ ПОСТУПАК
ради попуњавања извршилачког радног места уписничар у звању референт – 27 извршилаца по шифрама пријаве

допуна списка кандидата по шифрама пријаве Величина: 0.02 MB

ДОПУНА СПИСКА КАНДИДАТА МЕЂУ КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ИЗБОРНИ ПОСТУПАК
ради попуњавања извршилачког радног места судијски сарадник у звању саветник – 30 извршилаца
по шифрама пријаве

допуна списка кандидата по шифрама пријаве Величина: 0.01 MB