У Првом основном суду у Београду је 2. новембра 2018. године, у оквиру реализације уговора Екстерна провера усклађености са међународним стандардима (ISO), између Министарства правде и Института за стандарде и технологије, одржана обука за четрдесет представника апелационих, виших, основних, привредних и прекршајних судова. Обука је обухватила руководиоце из правосудних органа са циљем савладавања основних смерница за систем менаџмента безбедношћу информација СМБИ (ISMS - Information security management systems) према стандарду ISO/IEC 27001. Обуком је обухваћен законски оквир Републике Србије као и захтеви стандарда за успостављање, примену, рад, праћење, преиспитивање, одржавање и побољшавање документованог система менаџмента безбедношћу информација унутар контекста укупних пословних ризика у организацији. Појашњени су захтеви за имплементацију безбедносног управљања прилагођеног потребама правосудних органа.