У Првом основном суду у Београду у току је реализација пројекта "Екстерна провера усклађености са међународним стандардима - Провера степена усклађености система информационе безбедности са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 27001".

Пројекат води Министарство правде а реализује Институт за стандарде и технологије Београд и обухвата проверу степена усаглашености система информационе безбедности судова у односу на захтеве стандарда ISO/IEC 27001 за потребе израде општих препорука за све основне судове у Републици Србији. Провера обухвата успостављање, примену, рад, праћење, преиспитивање, одржавање и побољшавање документованог ISMS-а унутар контекста укупних пословних процеса у судовима.

Поред Првог основног суда у Београду, у Републици Србији у реализацији пројекта учествује и Виши суд у Новом Саду.