Дана 3. јуна 2024. године, Први основни суд у Београду је донео и јавно објавио пресуду, којом је окр.Урош Пашајлић оглашен кривим због кривичног дела Насиље у породици из члана 194 став 3 у вези става 1 Кривичног законика и кривичног дела Злостављање и мучење из члана 137 став 1 Кривичног законика и осуђен на јединствену казну затвора у трајању од 7 (седам) година и 8 (осам) месеци, у коју казну затвора му се има урачунати и време проведено у притвору. Према окривљеном изречене су мере безбедности обавезног лечења наркомана и обавезног лечења алкохоличара. На основу одредбе члана 258 став 4 Законика о кривичном поступку, привремени старатељ малолетне оштећене је упућена да имовинско правни захтев може остварити у парничном поступку. Према окривљеном је истог дана, продужен притвор који може трајати до упућивања окривљеног у завод за извршење кривичних санкција, али најдуже док не истекне време трајање казне изречене по пресуди овог суда.