Први основни суд у Београду има 88 судијских помоћника који поступају у парничном одељењу, одељењу радних спорова, ванпарничном одељењу, одељењу породичних спорова, извршном одељењу, кривичном одељењу и одељењу за извршење кривичних санкција.

 

Судијски помоћници су поред свог редовног посла , израда нацрта судских одлука,  за четири месеца (Јануар-Април 2023 год.) додатно урадили и још 30.000 извршних предмета, који су у међувремену архивирани.

 

 Како би завршили све своје радне обавезе , судијски помоћници остају на послу и после радног времена!