САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

 

            Поводом питања новинара којa се односе на поступање Првог основног суда у Београду у кривичном поступку против окр. Г.Л, коме се ставља на терет извршење кривичног дела тешко дело против безбедности јавног саобраћаја и кривичног дела непружање помоћи лицу повређеном у саобраћајној незгоди, у циљу благовременог, прецизног и тачног информисања јавности, овај суд даје следеће саопштење:

 

Кривично ванрасправно веће овог суда је дана 23.07.2021. године донело решење којим је уважило жалбу Првог ОЈТ у Београду и преиначило решење судије за претходни поступак, тако што је према окр.Г.Л. ОДРЕДИЛО ПРИТВОР до 30 дана, који му се има рачунати од дана и часа лишења слободе и укинуло меру забране напуштања боравишта без одобрења суда и привременог одузимања возачке дозволе.

 

Овим решењем притвор према окривљеном је одређен због постојања особитих околности које указују да ће окривљени боравком на слободи у кратком временском периоду поновити кривично дело, као и постојања опасности од бекства, а све у складу са одредбом члана 211 став 1 тачка 1 и 3 Законика о кривичном поступку.

 

Против овог решења, странке и бранилац имају право жалбе у року од три дана од пријема писаног отправка решења, Вишем суду у Београду.