САОПШТЕЊЕ

 

 

Први основни суд у Београду последњих неколико година, у континуитету има повећан прилив предмета. Анализирајући статистичке извештаје о раду суда у циљу праћења оптерећености суда, утврђено је да је у овом суду у односу на претходне године дошло до значајног повећања броја предмета у парничном и одељењу радних спорова. Наиме, у току 2018. године примљено је 23.852 предмета парничне материје, а 4.038 предмета материје радних спорова, у току 2019. године примљено је 36.686 предмета парничне материје, а 4.147 предмета материје радних спорова, у току 2020. године примљено је 67.901 предмет парничне материје, а 3.634 предмета материје радних спорова, док је у периоду од 01.01.2021. године до 10.06.2021. године, примљено 38.547 предмета парничне материје, а 4.722 предмета материје радних спорова.

 

Уколико наведене податке процентуално изразимо, долазимо до чињенице да је Први основни суд у Београду у току 2020. године, примио 214,95% више предмета у односу на 2018. годину, а 96,69% више предмета у односу на 2019. годину. Само у периоду од 01.01.2021. године до 10.06.2021. године, суд је примио 81,33% предмета више у односу на целу 2018. годину, а 13,24% више у односу на целу 2019. годину.

 

Први основни суд у Београду је у циљу смањења оптерећености парничног одељења предложио измену нормативног оквира и то одредбе којима је регулисана месна надлежност у циљу равномерне оптерећености основних судова у Републици Србији. Такође је једини иницирао предузимање мера у циљу стварања услова за делегацију предмета.

 

Врховни касациони суд препознао је проблем са којим се Први основни суд у Београду суочава у погледу ванредне оптерећености парничног одељења, па је уз подршку Министарства правде Републике Србије, у току реализација делегације предмета чији је основ „наплата трошкова обраде кредита“.

 

 

#s3gt_translate_tooltip_mini { display: none !important; }