Судија за претходни поступак Првог основног суда у Београду је дана 25. маја
2021.године, након саслушања окр. К.С и К.Д донео решење којим је
одредио притвор до 30 дана, због особитих околности да ће
боравком на слободи ометати истрагу утицањем на сведоке.

Против овог решења дозвољена је жалба кривичном ванпретресном већу
овог суда, у року од 3 (три) дана од дана пријема писменог отправка
решења.

Окривљенима К.С и К.Д се ставља на терет извршење кривичног дела тешко
дело против здравља људи из члана 259 став 1 Кривичног законика у вези
са кривичним дело надрилекарство и надриапотекарством из члана 254
став 1 Кривичног законика и кривично дело неовлашћено бављење
одређеном делатношћу из члана 353 став 1 Кривичног законика и то
окривљеном К.С као извршиоцу, а окривљеној К.Д као помагачу.