Судије

Судије

Закон о судијама („Службени гласник Републике Србије“ бр.116/2008, 58/2009 -одлука УС, 104/2009, 101/2010, 8/2012 – одлука УС, 121/2012, 124/2012 – одлука УС и 101/2013, 111/2014 - одлука УС, 117/2014, 40/2015, 63/2015 - одлука УС, 106/2015, 63/2016 - одлука УС и 47/2017) прописује поступак за избор судија, заклетву и ступање судија на функцију, престанак функције као и жалбу на одлуку о престанку функције.


За судију Основног суда може бити изабран држављанин Републике Србије који испуњава опште услове за рад у државним органима, има завршен правни факултет, положен правосудни испит и најмање три године радног искуства у правној струци након положеног правосудног испита, који је стручан, оспособљен и достојан судијске функције.


У Првом основном суду у Београду судијску функцију обавља 132 судије.


Судије су распоређене у већа чији број и састав одређује председник суда Горишњим распоредом послова. Годишњи распоред послова утврђује се и усваја на седници свих судија, најкасније до 01.децембра текуће године за наредну годину.


Судије Првог основног суда у Београду су:

 

   ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК
 веће судија
 локација
 спрат
 број собе
 судница
 1. Живковић Весна  Бул. Зорана Ђинђића 104 Приземље 5 5
 2. Марић Ксенија Бул. Зорана Ђинђића 104 Приземље 6 6
 3. Илић Рајко Бул. Зорана Ђинђића 104 Приземље 9 9
 4. Ђерић Радмила Бул. Зорана Ђинђића 104 Приземље 4 4
 5. Вукчевић Јово Бул. Зорана Ђинђића 104 Приземље 2 2
      
   КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ
 веће судија локација спрат број собе судница
 1. Аврамовић Зорица
 Бул. Зорана Ђинђића 104 1. спрат 105 105
 2.     
 3.     
 4. Безмаревић Јањић Татјана
 Бул. Зорана Ђинђића 104 1. спрат
 102 102
 5. Петровић Стојан
 Бул. Зорана Ђинђића 104 1. спрат
 107 107
 6. Божовић Зоран
 Бул. Зорана Ђинђића 104 1. спрат
 103 103
 7. Бурсаћ Зоран
 Бул. Зорана Ђинђића 104 1. спрат
 126 126
 8.     
 9. Ристић Душица
 Бул. Зорана Ђинђића 104 1. спрат
 101 101
 10. Рамић Горан
 Бул. Зорана Ђинђића 104 1. спрат
 108 108
 11. Станковић Бранко
 Бул. Зорана Ђинђића 104 1. спрат
 101 101
 12. Лукачевић Весна
 Бул. Зорана Ђинђића 104 1. спрат
 110 110
 13. 
 
 
 
 
 14.     
 15.     
 16. Јевђенијевић Живко
 Бул. Зорана Ђинђића 104 1. спрат
 104 104
 17. Кесар Драгиша
 Бул. Зорана Ђинђића 104
 Приземље 25 25
 18.     
 19. Кош Данијела
 Бул. Зорана Ђинђића 104 1. спрат
 105 105
 20.     
 21. Микић Никола
 Бул. Зорана Ђинђића 104 1. спрат
 109 109
 22. Милетић Владимир
 Бул. Зорана Ђинђића 104 1. спрат
 109 109
 23.
 Миљковић Људмила
 Бул. Зорана Ђинђића 104 1. спрат
 117 117
 24.      
 25.
 Нешић Драган
 Бул. Зорана Ђинђића 104 1. спрат  106 106
 26. Вукчевић Јовановић Владана
 Бул. Зорана Ђинђића 104 1. спрат
 104 104
 27.
 Рабреновић Вук
 Бул. Зорана Ђинђића 104 1. спрат
 106 106
 28.
     
 29.
  
  
 
 30.
 Станковић Катарина
 Бул. Зорана Ђинђића 104 1. спрат
 110 110
 31.
  
   
 32.
 Стојановски Влатко
 Бул. Зорана Ђинђића 104 Приземље 27 27
 33.     
 34.
     
 35.
     
 36. Јанковић Дебељак Марија
 Бул. Зорана Ђинђића 104 1. спрат
 108 108
    
  
   ПАРНИЧНО ОДЕЉЕЊЕ
 веће судија локација спрат број собе судница
 1. Стричевић Љиљана
 Булевар Николе Тесле 42а
 2. спрат  2.5 2.1
 2. Аранђеловић Гордана
 Булевар Николе Тесле 42а
 2. спрат 2.27 2.19
 3.
 Арсовић Олга Булевар Николе Тесле 42а
 2. спрат 2.38 2.30
 4.
 Бабић Наташа
 Булевар Николе Тесле 42а
 2. спрат 2.18 2.14
 5.
 Босијоковић Александра
 Булевар Николе Тесле 42а
 2. спрат 2.30 2.22
 6.
 Брешковић Станишљевић Тамара
 Булевар Николе Тесле 42а
 2. спрат 2.31 2.23
 7.
 Бркић Марина
 Булевар Николе Тесле 42а
 2. спрат 2.32 2.24
 8.
 Вучетић Мирослава
 Булевар Николе Тесле 42а
 Приземље 15 4
 9.
 Вучинић Љиљана
 Булевар Николе Тесле 42а
 3. спрат 3.35 3.26
 10.
 Васић Пејчић Милена
 Булевар Николе Тесле 42а
 2. спрат 2.24 2.16
 11.
 Перић Смиљанић Данијела
 Булевар Николе Тесле 42а
 2. спрат 2.29 2.21
 12.
 Живковић Бранка
 Булевар Николе Тесле 42а
 2. спрат 2.35 2.27
 13.
 Златар Милица
 Булевар Николе Тесле 42а
 2. спрат 2.36 2.28
 14.
 Иванковић Сања
 Булевар Николе Тесле 42а
 2. спрат 2.17
 2.13
 15.
 Баровић Велибор
 Булевар Николе Тесле 42а
 3. спрат 3.4
 3.1
 16.
     
 17.
 
    
 18.
 Јевтић Снежана
 Булевар Николе Тесле 42а
 2. спрат 2.16 2.12
 19.
 Јовичић Васић Гордана
 Булевар Николе Тесле 42а
 2. спрат 2.15 2.11
 20.
 Јоксимовић Виолета
 Булевар Николе Тесле 42а
 2. спрат 2.14 2.10
 21.
 Јончић Срђан
 Булевар Николе Тесле 42а
 2. спрат 2.13 2.9
 22.
 Пјевовић Миланка
 Булевар Николе Тесле 42а
 2. спрат 9 2
 23.
 Косовац Даница
 Булевар Николе Тесле 42а
 2. спрат 2.12 2.8
 24.
 
    
 25.
 Лозук Јасна
 Булевар Николе Тесле 42а
 2. спрат 2.10 2.6
 26.
 Марјановић Снежана
 Булевар Николе Тесле 42а
 2. спрат 2.23 2.15
 27.
 Марковић Зорица
 Булевар Николе Тесле 42а
 2. спрат 2.8
 2.4
 28.
 Марковић Радојевић Ивана
 Булевар Николе Тесле 42а
 2. спрат 2.9 2.5
 29.
 Мартиновић Ирена
 Булевар Николе Тесле 42а
 2. спрат 2.6
 2.2
 30.
 
    
 31.
 Брашанац Јелена
 Булевар Николе Тесле 42а
 3. спрат 3.36 3.27
 32.
 Миладиновић Светлана
 Булевар Николе Тесле 42а
 2. спрат 3.14 3.11
 33.
 Петковић Радица
 Булевар Николе Тесле 42а
 3. спрат 3.27 3.18
 34.
 Миловановић Бранка
 Булевар Николе Тесле 42а
 3. спрат 3.15 3.12
 35.
      
 36.
 Петричевић Милисављевић Наташа  Булевар Николе Тесле 42а  2. спрат 2.7 2.3
 37.
 Миољевић Владан Булевар Николе Тесле 42а  3. спрат 3.12 3.9
 38.
 Ђорђевић Нада
 Булевар Николе Тесле 42а
 1. спрат 1.28 1.19
 39.
 Младеновић Вајдић Снежана
 Булевар Николе Тесле 42а
 3. спрат 3.10 3.7
 40.
 Можек Миланка
 Булевар Николе Тесле 42а
 2. спрат 3.9 3.6
 41.
     
 42.
 Цветковић Биљана
 Булевар Николе Тесле 42а
 3. спрат 3.8 3.5
 43.
 Обренчевић Татјана
 Булевар Николе Тесле 42а
 3. спрат 3.7 3.4
 44. Живановић Јаћовић Јелена
 Булевар Николе Тесле 42а
 3. спрат 3.5 3.2
 45.
 
    
 46.
 
   
 
 47.
 Мимовић Јелена
 Булевар Николе Тесле 42а
 1. спрат 1.30 1.21
 48.
 Тркуља Веселиновић Ивана
 Булевар Николе Тесле 42а
 2. спрат 2.33 2.25
 49.
 Поповић Адела
 Булевар Николе Тесле 42а
 3. спрат 3.11 3.8
 50.
 Прентовић Мирјана
 Булевар Николе Тесле 42а
 3. спрат 3.25 3.16
 51.
 Профиловић Оливера
 Булевар Николе Тесле 42а
 3. спрат 3.26 3.17
 52.
 Ровчанин Драгана
 Булевар Николе Тесле 42а
 3. спрат 3.34 3.25
 53.
  
  
 
 54.
 Стаменковић Миодраг
 Булевар Николе Тесле 42а
 Приземље 16 5
 55.
 Станишић Снежана
 Булевар Николе Тесле 42а
 3. спрат 3.28 3.19
 56.
 
   
 
 57.
     
 58.
     
 59.
     
 60.
 Тасић Биљана
 Булевар Николе Тесле 42а
 3. спрат 3.30
 3.21
 61.
 Брајковић Ацо
 Булевар Николе Тесле 42а
 3. спрат 3.31 3.22
 62.
 Точанац Александра
 Булевар Николе Тесле 42а
 3. спрат 3.32 3.23
 63.
 Трбовић Свиларић Милица
 Булевар Николе Тесле 42а
 3. спрат 3.33 3.24
 64. 
 Вељић Милена
 
  
 
 65.
 Тубић Јасмина
 Булевар Николе Тесле 42а
 Приземље 17 6
 66.
 Ивковић Снежана
 Булевар Николе Тесле 42а
 3. спрат 3.29
 3.20
 67.
 Цветић Маја
 Булевар Николе Тесле 42а
 3. спрат 3.22
 3.13
 68.
 Чулин Вујић Александра
 Булевар Николе Тесле 42а
 3. спрат 3.13 3.10
 69.
 
 
 
 
 
 70.
 Парезановић Данијела
 Булевар Николе Тесле 42а
 2. спрат 2.28
 2.20
 71.
 Шумић Вукица
 Булевар Николе Тесле 42а
 3. спрат 3.37
 3.28
 
 
 
  
 
   ОДЕЉЕЊЕ РАДНИХ СПОРОВА
 веће судија локација спрат број собе судница
 1.     
 2. Богојевић Лазић Јелена
 Булевар Николе Тесле 42а 1. спрат 1.15
 1.11
 3. Бубања Радун
 Булевар Николе Тесле 42а 1. спрат 1.14 1.10
 4. Ђуровић Ешкировић Ксенија
 Булевар Николе Тесле 42а 1. спрат 1.13 1.9
 5. Савељић Долашевић Виолета
 Булевар Николе Тесле 42а 1. спрат 1.12 1.8
 6. Марјановић Виолета
 Булевар Николе Тесле 42а 1. спрат 1.9 1.5
 7.     
 8.     
 9. Илић Михаиловић Мирјана
 Булевар Николе Тесле 42а 1. спрат 1.8 1.4
 10. Савић Драгана
 Булевар Николе Тесле 42а 1. спрат 1.7 1.3
 11. Милосављевић Галовић Милица
 Булевар Николе Тесле 42а 1. спрат 1.37 1.28
 12. Танасковић Маја
 Булевар Николе Тесле 42а 1. спрат 1.5 1.1
 13. Лечић Вања
 Булевар Николе Тесле 42а 1. спрат 1.6 1.2
 14. Новковић Љиљана
 Булевар Николе Тесле 42а 1. спрат 1.10 1.6
  
 
 
 
 
   ВАНПАРНИЧНО ОДЕЉЕЊЕ
 веће судија локација спрат број собе судница
 1. Калањ Булатовић Марина  Булевар Николе Тесле 42а 1. спрат 1.33 1.24
 2. 
  
 
 
 3. Ристић Светлана
 Булевар Николе Тесле 42а 1. спрат 1.31 1.22
 4.   
  
 5.     
      
   ОСТАВИНСКА МАТЕРИЈА
 веће судија локација спрат број собе судница
 1. Ненадић Љубица
 Булевар Николе Тесле 42а 1. спрат 1.29 1.20
 
 
  
  
   ИЗВРШНО ОДЕЉЕЊЕ
 веће судија локација спрат број собе судница
 1. Оташевић Мина
 АНЕКС - Бул. Н. Тесле 42а
 1. спрат 2.5 2.5
 2. Простран Соња
   
 
 3. Илчић Драгана
 АНЕКС - Бул. Н. Тесле 42а 1. спрат 2.6а 2.6а
 4. Стевовић Милена
 АНЕКС - Бул. Н. Тесле 42a  Приземље 1.6 1.6
 5. Ђуричић Александар
 АНЕКС - Бул. Н. Тесле 42а 1. спрат 2.3б 2.3б
 6. Сарајлић Вукашин
 АНЕКС - Бул. Н. Тесле 42а 1. спрат 2.6б 2.6б
 7. Кошутић Тања
 АНЕКС - Бул. Н. Тесле 42а 1. спрат 2.3а
 2.3а
 8.     
 9. Зечевић Душан
 АНЕКС - Бул. Н. Тесле 42а Приземље 1.4 1.4
 10. Стошић Никола
 АНЕКС - Бул. Н. Тесле 42а 1. спрат 2.3ц 2.3ц
 11. 
 
 
 
 
      
   ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОРОДИЧНЕ СПОРОВЕ
 веће судија локација спрат број собе судница
 1. Алагић Лидија
 Булевар Николе Тесле 42а
 Приземље 32 11
 2.    
 
 3. Симић Божовић Вида
 Булевар Николе Тесле 42а 1. спрат 1.35 1.26
 4. Станковић Јелена
 Булевар Николе Тесле 42а 1. спрат 1.36 1.27
 5. Петричевић Миленија
 Булевар Николе Тесле 42а 1. спрат 8 1
  
 
 
 
 
   ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИЗВРШЕЊЕ НА ОСНОВУ ВЕРОДОСТОЈНЕ ИСПРАВЕ
 веће судија локација спрат број собе судница
 1.
 Живковић Весна
 Бул. Зорана Ђинђића 104 Приземље 5 5
 2. Марић Ксенија
 Бул. Зорана Ђинђића 104 Приземље 6 6
 3. Илић Рајко
 Бул. Зорана Ђинђића 104 Приземље 9 9
 4. Ђерић Радмила
 Бул. Зорана Ђинђића 104 Приземље 4 4
 5. Лаловић Ивона
 Бул. Зорана Ђинђића 104 Приземље 3 3
 6. Вукчевић Јово
 Бул. Зорана Ђинђића 104 Приземље 2 2
  
 
 
 
 
 По улазним замолницама страних судова, органа и међународних организација за пружање међународне правне  помоћи у кривичним стварима ("Пом Ик"), као и по појединим истражним радњама и замолницама за извршење појединих истражних радњи ("Кри"), поступа судија:
 веће судија локација спрат број собе судница
 1. Лаловић Ивона
 Бул. Зорана Ђинђића 104 Приземље 3 3