Распоред коришћења судница и кабинета

Распоред коришћења судница и кабинета

РАСПОРЕД КОРИШЋЕЊА СУДНИЦА И КАБИНЕТА

Судска зграда улица Катанићева број 15

   ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК
 веће  судија
 локација
 спрат
 број собе
 судница
 1.  Живковић Весна  Бул. Зорана Ђинђића 104  Приземље  5  5
 2.  Марић Ксенија  Бул. Зорана Ђинђића 104  Приземље  6  6
 3.  Илић Рајко  Бул. Зорана Ђинђића 104  Приземље  9  9
 4.  Ђерић Радмила  Бул. Зорана Ђинђића 104  Приземље  4  4
 5.  Вукчевић Јово  Бул. Зорана Ђинђића 104  Приземље  2  2
           
   КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ
 веће  судија  локација  спрат  број собе  судница
 1.  Аврамовић Зорица
 Бул. Зорана Ђинђића 104  1. спрат  105  105
 2.          
 3.  Станковић Бојана
 Бул. Зорана Ђинђића 104  1. спрат
 103  103
 4.  Безмаревић Јањић Татјана
 Бул. Зорана Ђинђића 104  1. спрат
 102  102
 5.  Петровић Стојан
 Бул. Зорана Ђинђића 104  1. спрат
 107  107
 6.  Божовић Зоран
 Бул. Зорана Ђинђића 104  1. спрат
 103  103
 7.  
       
 8.  Мадић Мирјана
 Бул. Зорана Ђинђића 104  1. спрат  104  104
 9.  Ристић Душица
 Бул. Зорана Ђинђића 104  1. спрат
 101  101
 10.  Рамић Горан
 Бул. Зорана Ђинђића 104  1. спрат
 108  108
 11.  Станковић Бранко
 Бул. Зорана Ђинђића 104  1. спрат
 101  101
 12.  Лукачевић Весна
 Бул. Зорана Ђинђића 104  1. спрат
 110  110
 13.  Павловић Теодора
 Бул. Зорана Ђинђића 104  1. спрат  102
 102
 14.  Кољеншић Тања
 Бул. Зорана Ђинђића 104  1. спрат  107  107
 15.  Барбир Марина
 Бул. Зорана Ђинђића 104  1. спрат  110  110
 16.  Јевђенијевић Живко
 Бул. Зорана Ђинђића 104  1. спрат
 104  104
 17.  Кесар Драгиша
 Бул. Зорана Ђинђића 104
 Приземље  25  25
 18.  Мартиновић Драган  Бул. Зорана Ђинђића 104  Приземље  27  27
 19.  Кош Данијела
 Бул. Зорана Ђинђића 104  1. спрат
 105  105
 20.  Бурсаћ Зоран  Бул. Зорана Ђинђића 104  1. спрат  126  126
 21.  Микић Никола
 Бул. Зорана Ђинђића 104  1. спрат
 109  109
 22.  Милетић Р. Владимир
 Бул. Зорана Ђинђића 104  1. спрат
 109  109
 23.
 Миљковић Људмила
 Бул. Зорана Ђинђића 104  1. спрат
 117  117
 24.  Павловић Соња
 
     
 25.
 Нешић Драган
 Бул. Зорана Ђинђића 104  1. спрат  106  106
 26.  Вукчевић Јовановић Владана
 Бул. Зорана Ђинђића 104  1. спрат
 104  104
 27.
 Рабреновић Вук
 Бул. Зорана Ђинђића 104  1. спрат
 106  106
 28.
         
 29.
   
   
 
 30.
 Станковић Катарина
 Бул. Зорана Ђинђића 104  1. спрат
 110  110
 31.
   
     
 32.
 Стојановски Влатко
 Бул. Зорана Ђинђића 104  Приземље  27  27
 33.          
 34.
         
 35.
         
 36.  Јанковић Дебељак Марија
 Бул. Зорана Ђинђића 104  1. спрат
 108  108
       
   
   ПАРНИЧНО ОДЕЉЕЊЕ
 веће  судија  локација  спрат  број собе  судница
 1.  Стричевић Љиљана
 Булевар Николе Тесле 42а
 2. спрат  2.5  2.1
 2.  Алагић Лидија
 Булевар Николе Тесле 42а
 2. спрат  2.27  2.19
 3.
 Арсовић Олга  Булевар Николе Тесле 42а
 2. спрат  2.38  2.30
 4.
 Бабић Наташа
 Булевар Николе Тесле 42а
 2. спрат  2.18  2.14
 5.
 Босијоковић Александра
 Булевар Николе Тесле 42а
 2. спрат  2.30  2.22
 6.
 Брешковић Станишљевић Тамара
 Булевар Николе Тесле 42а
 2. спрат  2.31  2.23
 7.
 Бркић Марина
 Булевар Николе Тесле 42а
 2. спрат  2.32  2.24
 8.
 Вучетић Мирослава
 Булевар Николе Тесле 42а
 Приземље  15  4
 9.
 Вучинић Љиљана
 Булевар Николе Тесле 42а
 3. спрат  3.35  3.26
 10.
 Васић Пејчић Милена
 Булевар Николе Тесле 42а
 2. спрат  2.24  2.16
 11.
 Перић Смиљанић Данијела
 Булевар Николе Тесле 42а
 2. спрат  2.29  2.21
 12.
 Живковић Бранка
 Булевар Николе Тесле 42а
 2. спрат  2.35  2.27
 13.
 Златар Милица
 Булевар Николе Тесле 42а
 2. спрат  2.36  2.28
 14.
 Иванковић Сања
 Булевар Николе Тесле 42а
 2. спрат  2.17
 2.13
 15.
 Баровић Велибор
 Булевар Николе Тесле 42а
 3. спрат  3.4
 3.1
 16.
 Ђурашковић Тамара
 Булевар Николе Тесле 42а  4. спрат  4.4  4.2
 17.
 
       
 18.
 Јевтић Снежана
 Булевар Николе Тесле 42а
 2. спрат  2.16  2.12
 19.
 Јовичић Васић Гордана
 Булевар Николе Тесле 42а
 2. спрат  2.15  2.11
 20.
 Јоксимовић Виолета
 Булевар Николе Тесле 42а
 2. спрат  2.14  2.10
 21.
 Јончић Срђан
 Булевар Николе Тесле 42а
 2. спрат  2.13  2.9
 22.
 Радовановић Миланка
 Булевар Николе Тесле 42а
 2. спрат  2.23  2.15
 23.
 Косовац Даница
 Булевар Николе Тесле 42а
 2. спрат  2.12  2.8
 24.
 
       
 25.
 Лозук Јасна
 Булевар Николе Тесле 42а
 2. спрат  2.10  2.6
 26.
 Марјановић Снежана
 Булевар Николе Тесле 42а
 2. спрат  2.23  2.15
 27.
 Марковић Зорица
 Булевар Николе Тесле 42а
 2. спрат  2.8
 2.4
 28.
 Марковић Радојевић Ивана
 Булевар Николе Тесле 42а
 2. спрат  2.9  2.5
 29.
 Мартиновић Степановић Ирена
 Булевар Николе Тесле 42а
 2. спрат  2.6
 2.2
 30.
 
       
 31.
 Брашанац Јелена
 Булевар Николе Тесле 42а
 3. спрат  3.36  3.27
 32.
 Миладиновић Светлана
 Булевар Николе Тесле 42а
 2. спрат  3.14  3.11
 33.
 Петковић Радица
 Булевар Николе Тесле 42а
 3. спрат  3.27  3.18
 34.
 Миловановић Бранка
 Булевар Николе Тесле 42а
 3. спрат  3.15  3.12
 35.
         
 36.
 Петричевић Милисављевић Наташа  Булевар Николе Тесле 42а  2. спрат  2.7  2.3
 37.
 Миољевић Владан  Булевар Николе Тесле 42а  3. спрат  3.12  3.9
 38.
 Ђорђевић Нада
 Булевар Николе Тесле 42а
 1. спрат  1.28  1.19
 39.
 Младеновић Вајдић Снежана
 Булевар Николе Тесле 42а
 3. спрат  3.10  3.7
 40.
 
 
     
 41.
         
 42.
 Цветковић Биљана
 Булевар Николе Тесле 42а
 3. спрат  3.8  3.5
 43.
 Обренчевић Татјана
 Булевар Николе Тесле 42а
 3. спрат  3.7  3.4
 44.  Живановић Јаћовић Јелена
 Булевар Николе Тесле 42а
 3. спрат  3.5  3.2
 45.
 
       
 46.
 Скоко Милица
 Булевар Николе Тесле 42а  4. спрат  4.3  4.1
 47.
 Мимовић Јелена
 Булевар Николе Тесле 42а
 1. спрат  1.30  1.21
 48.
 Тркуља Веселиновић Ивана
 Булевар Николе Тесле 42а
 2. спрат  2.33  2.25
 49.
 Поповић Адела
 Булевар Николе Тесле 42а
 3. спрат  3.11  3.8
 50.
 Прентовић Мирјана
 Булевар Николе Тесле 42а
 3. спрат  3.25  3.16
 51.
 Профиловић Оливера
 Булевар Николе Тесле 42а
 3. спрат  3.26  3.17
 52.
 Ровчанин Драгана
 Булевар Николе Тесле 42а
 3. спрат  3.34  3.25
 53.
 Марјановић Пане
 Булевар Николе Тесле 42а  4. спрат  4.6  4.4
 54.
 Стаменковић Миодраг
 Булевар Николе Тесле 42а
 Приземље  16  5
 55.
 Станишић Снежана
 Булевар Николе Тесле 42а
 3. спрат  3.28  3.19
 56.
 Трифуновић Синиша
 Булевар Николе Тесле 42а  3. спрат  3.32  3.23
 57.
 Бановац Петар
 Булевар Николе Тесле 42а  3. спрат  3.23  3.14
 58.
 Стојановић Павловић Марија
 Булевар Николе Тесле 42а  3. спрат  3.6  3.3
 59.
 Станојковић Драгана
 Булевар Николе Тесле 42а  4. спрат  4.5  4.3
 60.
 Тасић Биљана
 Булевар Николе Тесле 42а
 3. спрат  3.30
 3.21
 61.
 Брајковић Ацо
 Булевар Николе Тесле 42а
 3. спрат  3.31  3.22
 62.
 Точанац Александра
 Булевар Николе Тесле 42а
 2. спрат  2.26  2.18
 63.
 Трбовић Свиларић Милица
 Булевар Николе Тесле 42а
 3. спрат  3.33  3.24
 64. 
 Шебек Милена
 
   
 
 65.
 Тубић Јасмина
 Булевар Николе Тесле 42а
 Приземље  17  6
 66.
 Ивковић Снежана
 Булевар Николе Тесле 42а
 3. спрат  3.29
 3.20
 67.
 Цветић Маја
 Булевар Николе Тесле 42а
 3. спрат  3.22
 3.13
 68.
 Чулин Вујић Александра
 Булевар Николе Тесле 42а
 3. спрат  3.13  3.10
 69.
 Милетић В. Владимир
 Булевар Николе Тесле 42а  1. спрат  1.24  1.15
 70.
 Парезановић Данијела
 Булевар Николе Тесле 42а
 2. спрат  2.28
 2.20
 71.
 Шумић Вукица
 Булевар Николе Тесле 42а
 3. спрат  3.37
 3.28
 72. 
 Лаловић Марија
 Булевар Николе Тесле 42а  3. спрат  3.10
 3.7
 73.  Живановић Владимир
 Булевар Николе Тесле 42а  2. спрат  2.25  2.17
 74.  Мијовић Светлана
 Булевар Николе Тесле 42а  3. спрат  3.24  3.15
 75.  Дуњић Јелена
 Булевар Николе Тесле 42а  2. спрат  2.34  2.26
 76.  Јанковић Богдан
 Булевар Николе Тесле 42а  2. спрат  2.37  2.29
 77.  Мартиновић Ивана
 Булевар Николе Тесле 42а  2. спрат  2.11  2.7
 78.  Роснић Предраг
 Булевар Николе Тесле 42а  1. спрат  1.26  1.17
 79.  Белић Зинаида
 
     
 80.  Јелић Милија
 Булевар Николе Тесле 42а  1. спрат  1.23  1.14
           
   ОДЕЉЕЊЕ РАДНИХ СПОРОВА
 веће  судија  локација  спрат  број собе  судница
 1.          
 2.  Богојевић Лазић Јелена
 Булевар Николе Тесле 42а  1. спрат  1.15
 1.11
 3.  Бубања Радун
 Булевар Николе Тесле 42а  1. спрат  1.14  1.10
 4.  Ђуровић Ешкировић Ксенија
 Булевар Николе Тесле 42а  1. спрат  1.13  1.9
 5.  Савељић Долашевић Виолета
 Булевар Николе Тесле 42а  1. спрат  1.12  1.8
 6.  Марјановић Виолета
 Булевар Николе Тесле 42а  1. спрат  1.9  1.5
 7.          
 8.          
 9.  Илић Михаиловић Мирјана
 Булевар Николе Тесле 42а  1. спрат  1.8  1.4
 10.  Савић Драгана
 Булевар Николе Тесле 42а  1. спрат  1.7  1.3
 11.  Милосављевић Галовић Милица
 Булевар Николе Тесле 42а  1. спрат  1.37  1.28
 12.  Танасковић Маја
 Булевар Николе Тесле 42а  1. спрат  1.5  1.1
 13.  Лечић Вања
 Булевар Николе Тесле 42а  1. спрат  1.6  1.2
 14.  Новковић Љиљана
 Булевар Николе Тесле 42а  1. спрат  1.10  1.6
 15.  Мајсторовић Ана
 Булевар Николе Тесле 42а  1. спрат  1.16  1.12
 16.  Доклестић Олга
 Булевар Николе Тесле 42а  1. спрат  1.34  1.25
 
 17.  Радун Ивана
 Булевар Николе Тесле 42а  1. спрат  1.37  1.28
 18.  Лалић Бојан
 Булевар Николе Тесле 42а  1. спрат  1.38  1.29
 
 19.  Анђелковић Ирина
 Булевар Николе Тесле 42а  1. спрат  1.11  1.7
 20.  Вукчевић Јовановић Милена
       
 
   
 
 
 
 
   ВАНПАРНИЧНО ОДЕЉЕЊЕ
 веће  судија  локација  спрат  број собе  судница
 1.  Калањ Булатовић Марина  Булевар Николе Тесле 42а  1. спрат  1.33  1.24
 2.  
   
 
 
 3.  Ристић Светлана
 Булевар Николе Тесле 42а  1. спрат  1.31  1.22
 4.      
   
 5.  Ђуришић Иван  Булевар Николе Тесле 42а  1. спрат  1.32  1.23
           
   ОСТАВИНСКА МАТЕРИЈА
 веће  судија  локација  спрат  број собе  судница
 1.  Ненадић Љубица
 Булевар Николе Тесле 42а  1. спрат  1.29  1.20
 
 
   
   
   ИЗВРШНО ОДЕЉЕЊЕ
 веће  судија  локација  спрат  број собе  судница
 1.  Оташевић Мина
 АНЕКС - Бул. Н. Тесле 42а
 1. спрат  2.5  2.5
 2.  Простран Соња
     
 
 3.  Илчић Драгана
 АНЕКС - Бул. Н. Тесле 42а  1. спрат  2.6а  2.6а
 4.  Стевовић Милена
 АНЕКС - Бул. Н. Тесле 42a  Приземље  1.6  1.6
 5.  Ђуричић Александар
 АНЕКС - Бул. Н. Тесле 42а  1. спрат  2.3б  2.3б
 6.  Сарајлић Вукашин
 АНЕКС - Бул. Н. Тесле 42а  1. спрат  2.6б  2.6б
 7.  Кошутић Тања
 АНЕКС - Бул. Н. Тесле 42а  1. спрат  2.3а
 2.3а
 8.  Ђикановић Иван  АНЕКС - Бул. Н. Тесле 42а  Приземље  1.4  1.4
 9.  Зечевић Душан
 АНЕКС - Бул. Н. Тесле 42а  Приземље  1.7  1.7
 10.  Стошић Никола
 АНЕКС - Бул. Н. Тесле 42а  1. спрат  2.3ц  2.3ц
 11.  Миловановић Дејан
 АНЕКС - Бул. Н. Тесле 42а
 Приземље
 1.4
 1.4
 12.  Обућина Јована  АНЕКС - Бул. Н. Тесле 42а  Приземље  1.4  1.4
 13.  Конатар Милица
 АНЕКС - Бул. Н. Тесле 42а  Приземље  1.4  1.4
 14.  Пануцопулу Ивана
       
 15.  Шумкарац Јелена
 
 
 
 
 16.  Црњак Станковић Сања
       
           
   ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОРОДИЧНЕ СПОРОВЕ
 веће  судија  локација  спрат  број собе  судница
 1.  Аранђеловић Гордана
 Булевар Николе Тесле 42а
 Приземље  32  11
 2.        
 
 3.  Симић Божовић Вида
 Булевар Николе Тесле 42а  1. спрат  1.35  1.26
 4.  Станковић Јелена
 Булевар Николе Тесле 42а  1. спрат  1.36  1.27
 5.  Петричевић Миленија
 Булевар Николе Тесле 42а  Приземље  8  1
 6.  Недељковић Сузана
       
   
 
 
 
 
   ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИЗВРШЕЊЕ НА ОСНОВУ ВЕРОДОСТОЈНЕ ИСПРАВЕ
 веће  судија  локација  спрат  број собе  судница
 1.
 Живковић Весна
 Бул. Зорана Ђинђића 104  Приземље  5  5
 2.  Марић Ксенија
 Бул. Зорана Ђинђића 104  Приземље  6  6
 3.  Илић Рајко
 Бул. Зорана Ђинђића 104  Приземље  9  9
 4.  Ђерић Радмила
 Бул. Зорана Ђинђића 104  Приземље  4  4
 5.  Лаловић Ивона
 Бул. Зорана Ђинђића 104  Приземље  3  3
 6.  Вукчевић Јово
 Бул. Зорана Ђинђића 104  Приземље  2  2
 7.
 Аврамовић Зорица
 Бул. Зорана Ђинђића 104  1. спрат  105  105
 8.  Безмаревић Јањић Татјана
 Бул. Зорана Ђинђића 104  1. спрат  102  102
 9.  Петровић Стојан
 Бул. Зорана Ђинђића 104  1. спрат  107  107
 10.  Божовић Зоран
 Бул. Зорана Ђинђића 104  1. спрат  103  103
 11.  Ристић Душица
 Бул. Зорана Ђинђића 104  1. спрат  101  101
 12.  Рамић Горан
 Бул. Зорана Ђинђића 104  1. спрат  108  108
 13.
 Лукачевић Весна
 Бул. Зорана Ђинђића 104  1. спрат  110  110
 14.  Јевђенијевић Живко
 Бул. Зорана Ђинђића 104  1. спрат  104  104
 15.  Кесар Драгиша
 Бул. Зорана Ђинђића 104  Приземље  25  25
 16.  Кош Данијела
 Бул. Зорана Ђинђића 104  1. спрат  105  105
 17.  Микић Никола
 Бул. Зорана Ђинђића 104  1. спрат  109  109
 18.  Милетић Р. Владимир
 Бул. Зорана Ђинђића 104  1. спрат  109  109
 19.
 Миљковић Људмила
 Бул. Зорана Ђинђића 104  1. спрат  117  117
 20.  Нешић Драган
 Бул. Зорана Ђинђића 104  1. спрат  106  106
 21.  Вукчевић Јовановић Владана
 Бул. Зорана Ђинђића 104  1. спрат  104  104
 22.  Рабреновић Вук
 Бул. Зорана Ђинђића 104  1. спрат  106  106
 23.  Станковић Катарина
 Бул. Зорана Ђинђића 104  1. спрат  110  110
 24.  Стојановски Влатко
 Бул. Зорана Ђинђића 104  Приземље  27  27
 25.
 Јанковић Дебељак Марија
 Бул. Зорана Ђинђића 104  1. спрат  108  108
 26.  Станковић Бојана
 Бул. Зорана Ђинђића 104  1. спрат  103  103
 27.  Мадић Мирјана
 Бул. Зорана Ђинђића 104  1. спрат  104  104
 28.  Павловић Теодора
 Бул. Зорана Ђинђића 104  1. спрат  102  102
 29.  Кољеншић Тања
 Бул. Зорана Ђинђића 104  1. спрат  107  107
 30.  Барбир Марина
 Бул. Зорана Ђинђића 104  1. спрат  110  110
 31.  Мартиновић Драган
 Бул. Зорана Ђинђића 104  Приземље  27  27
 32.  Павловић Соња
       
   
 
 
 
 
 По улазним замолницама страних судова, органа и међународних организација за пружање међународне правне  помоћи у кривичним стварима ("Пом Ик"), као и по појединим истражним радњама и замолницама за извршење појединих истражних радњи ("Кри"), поступа судија:
 веће  судија  локација  спрат  број собе  судница
 1.  Лаловић Ивона
 Бул. Зорана Ђинђића 104  Приземље  3  3