Распоред коришћења судница и кабинета

Распоред коришћења судница и кабинета

РАСПОРЕД КОРИШЋЕЊА СУДНИЦА И КАБИНЕТА

1. У судској згради у Булевару Николе Тесле 42а

   ПАРНИЧНО ОДЕЉЕЊЕ
   судија  спрат  број собе  судница  
 1.  Вучетић Мирослава  приземље  15  4
 2.  Стаменковић Миодраг  приземље  16  5
 3.  Кувељић Јована  приземље  29  8
 4.  Јелић Милија  1. спрат  1.23  1.14
 5.  Милетић Владимир  1. спрат  1.24  1.15
 6.  Роснић Предраг  1. спрат  1.26  1.17
 7.  Ђорђевић Нада  1. спрат  1.28  1.19
 8.  Мимовић Јелена  1. спрат  1.30  1.21
 9.  Стричевић Љиљана  2. спрат  2.5  2.1
 10.  Панић Ивана  2. спрат  2.6  2.2
 11.  Ђорђевић Гордана  2. спрат  2.7  2.3
 12.  Босијоковић Александра
 2. спрат  2.8  2.4
 13.  Тркуља Веселиновић Ивана  2. спрат  2.9  2.5
 14.    2. спрат  2.10  2.6
 15.  Мартиновић Ивана  2. спрат  2.11  2.7
 16.  Шумкарац Јелена  2. спрат  2.12  2.8
 17.  Милосављевић Ивана
 2. спрат  2.13  2.9
 18.  Јоксимовић Виолета  2. спрат  2.14  2.10
 19.  Јовичић Васић Гордана  2. спрат  2.15  2.11
 20.  Јевтић Снежана  2. спрат  2.16  2.12
 21.  Иванковић Сања  2. спрат  2.17  2.13
 22.  Бабић Наташа  2. спрат  2.18  2.14
 23.  Радовановић Миланка  2. спрат  2.23  2.15
 24.  Ђурђић Весна
 2. спрат  2.29  2.16
 25.  Илић Мирко
 2. спрат  2.25  2.17
 26.  Точанац Александра  2. спрат  2.26  2.18
 27.  Трифуновић Синиша  2. спрат  2.27  2.19
 28.  Коловић Недељковић Братислава
 2. спрат  2.28  2.20
 29.  Симанић Јелена  2. спрат  2.24  2.21
 30.  Булатовић Ана
 2. спрат  2.30  2.22
 31.  Перић Смиљанић Данијела
 2. спрат  2.31  2.23
 32.  Марија Цветковић  2. спрат  2.32  2.24
 33.  Шебек Милена  2. спрат  2.33  2.25
 34.  Panoutsopoulou Ivana  2. спрат  2.34  2.26
 35.  Живковић Бранка  2. спрат  2.35  2.27
 36.  Златар Милица  2. спрат  2.36  2.28
 37.  Јанковић Богдан  2. спрат  2.37  2.29
 38.  Арсовић Олга  2. спрат  2.38  2.30
 39.  Александар Д. Ђорђевић  3. спрат  3.4  3.1
 40.  Живановић Јаћовић Јелена  3. спрат  3.5  3.2
 41.  Павловић Стојановић Марија  3. спрат  3.6  3.3
 42.  Миросављевић Јелена  3. спрат  3.7  3.4
 43.  Миловановић Дејан
 3. спрат  3.8  3.5
 44.  Младеновић Вајдић Снежана  3. спрат  3.9  3.6
 45.  Лаловић Марија  3. спрат  3.10  3.7
 46.  Миољевић Владан  3. спрат  3.11  3.8
 47.  Мартиновић Степановић Ирена  3. спрат  3.12  3.9
 48.  Чулин Вујић Александра  3. спрат  3.13  3.10
 49.  Миладиновић Светлана  3. спрат  3.14  3.11
 50.  Дуњић Јелена
 3. спрат  3.15  3.12
 51.  Белић Зинаида  3. спрат  3.22  3.13
 52.  Бановац Петар  3. спрат  3.23  3.14
 53.  Мијовић Светлана  3. спрат  3.24  3.15
 54.  Прентовић Мирјана  3. спрат  3.25  3.16
 55.  Бучић Владимир  3. спрат  3.26  3.17
 56.  Дамјановић Јакша  3. спрат  3.27  3.18
 57.  Станишић Снежана  3. спрат  3.28  3.19
 58.  Никодијевић Немања  3. спрат  3.29  3.20
 59.  Тасић Биљана  3. спрат  3.30  3.21
 60.  Богосављевић Весна
 3. спрат  3.31  3.22
 61.  Ђикановић Иван  3. спрат  3.32  3.23
 62.  Трбовић Свиларић Милица  3. спрат  3.33  3.24
 63.  Ровчанин Драгана  3. спрат  3.34  3.25
 64.    3. спрат  3.35  3.26
 65.  Брашанац Јелена  3. спрат  3.36  3.27
 66.  Шумић Вукица  3. спрат  3.37  3.28
 67.  Вукчевић Јовановић Милена  4. спрат  4.1  4.1
 68.  Ђурашковић Тамара  4. спрат  4.2  4.2
 69.  Станојковић Драгана  4. спрат  4.3  4.3
 70.  Марјановић Пане  4. спрат  4.4  4.4
           
   ОДЕЉЕЊЕ РАДНИХ СПОРОВА
   судија  спрат  број собе  судница  
 1.  Танасковић Маја  1. спрат  1.5  1.1
 2.  Лечић Вања  1. спрат  1.6  1.2
 3.  Савић Драгана  1. спрат  1.7  1.3
 4.  Илић Михаиловић Мирјана  1. спрат  1.8  1.4
 5.  Андрић Биљана  1. спрат  1.9  1.5
 6.  Новковић Љиљана  1. спрат  1.10  1.6
 7.  Анђелковић Ирина  1. спрат  1.11  1.7
 8.  Савељић Долашевић Виолета  1. спрат  1.12  1.8
 9.  Ђуровић Ешкировић Ксенија  1. спрат  1.13  1.9
 10.  Милићевић Потпара Марија  1. спрат  1.14  1.10
 11.  Богојевић Лазић Јелена  1. спрат  1.15  1.11
 12.  Мајсторовић Ана  1. спрат  1.16  1.12
 13.  Милосављевић Галовић Милица  1. спрат  1.17  1.13
 14.  Лончар Јелена  1. спрат  1.27  1.18
 15.  Доклестић Олга  1. спрат  1.34  1.25
 16.  Стошић Никола  1. спрат  1.37  1.28
 17.  Лалић Бојан  1. спрат  1.38  1.29
           
   ВАНПАРНИЧНО ОДЕЉЕЊЕ
   судија  спрат  број собе  судница  
 1.  Ристић Светлана  1. спрат  1.31  1.22
 2.  Ђуришић Иван  1. спрат  1.32  1.23
 3.  Калањ Булатовић Марина  1. спрат  1.33  1.24
           
   ОСТАВИНСКА МАТЕРИЈА
   судија  спрат  број собе  судница  
 1.  Ненадић Љубица  1. спрат  1.29  1.20
           
   ИЗВРШНО ОДЕЉЕЊЕ
   судија  спрат  број собе  судница  
 2.    1. спрат  1.4  1.4  Анекс зграде
 3.    1. спрат  1.4  1.4  Анекс зграде
 4.    1. спрат  1.4  1.4  Анекс зграде
 6.  Стевовић Милена  1. спрат  1.6  1.6  Анекс зграде
 7.  Зечевић Душан  1. спрат  1.7  1.7  Анекс зграде
 8.    2. спрат  2.3а  2.3а  Анекс зграде
 9.  Ђуричић Александар  2. спрат  2.3б  2.3б  Анекс зграде
 10.  Кошутић Тања  2. спрат  2.3ц  2.3ц  Анекс зграде
 11.    2. спрат  2.4  2.4  Анекс зграде
 12.  Оташевић Мина  2. спрат  2.5  2.5  Анекс зграде
 13.  Илчић Драгана  2. спрат  2.6а  2.6а  Анекс зграде
 14.  Сарајлић Вукашин  2. спрат  2.6б  2.6б  Анекс зграде
           
   ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОРОДИЧНЕ СПОРОВЕ
   судија  спрат  број собе  судница  
 1.  Обућина Јована  приземље  8  1
 2.  Недељковић Сузана  приземље  9  2
 3.  Димовски Ивана  приземље  17  6
 4.  Павићевић Јелена  1. спрат  1.25  1.16
 5.  Симић Божовић Вида  1. спрат  1.35  1.26
 6.  Милосављевић Милена  1. спрат  1.36  1.27

 

2. У судској згради у улици Катанићева број 15

   ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК
   судија
 спрат
 број кабинета / суднице
 1.  Живковић Весна  5. спрат  5212
 2.  Илић Рајко  5. спрат  5211
 3.  Ђерић Радмила  5. спрат  5210
 4.  Станковић Катарина
 5. спрат  5209
           
   КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ
   судија  кабинет  број собе  судница  број
 1.  Ристић Душица  9. спрат  9003  1. спрат  6
 2.  Станковић Бранко  9. спрат  9003  1. спрат  6
 3.  Барбир Марина  12. спрат  12001  1. спрат  7
 4.  Павловић Соња
 12. спрат  12001  1. спрат  7
 5.  Лукачевић Весна  9. спрат  9002  1. спрат  8
 6.  Кесар Драгиша  9. спрат  9002  1. спрат  8
 7.  Кош Данијела  10. спрат  10005  1. спрат  9
 8.  Јевђић Бранка
 10. спрат  10005  1. спрат  9
 9.  Нешић Драган  12. спрат  12002  1. спрат  10
 10.  Рабреновић Вук  12. спрат  12002  1. спрат  10
 11.    9. спрат  9001  1. спрат  11
 12.  Стојановски Влатко
 10. спрат  10001  1. спрат  11
 13.  Мартиновић Драган  10. спрат  10001  1. спрат
 11
 14.  Безмаревић Јањић Татјана  12. спрат  12004  1. спрат  13
 15.  Павловић Теодора  9. спрат  9004  мезанин  18
 16.  Вукчевић Јовановић Владана  10. спрат  10002  мезанин  17
 17.  Јевђенијевић Живко
 10. спрат  10004  мезанин  16
 18.  Станковић Бојана  10. спрат  10002  мезанин  17
 19.  Јанковић Дебељак Марија  9. спрат  9004  мезанин  18
 20.    10. спрат  10001  мезанин  19
 21.    10. спрат  10001  мезанин  19
 22.
 Ивковић Снежана  12. спрат  12003  5. спрат  20
 23.  Живановић Владимир  12. спрат  12003  5. спрат  20
       
   
   ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИЗВРШЕЊЕ НА ОСНОВУ ВЕРОДОСТОЈНЕ ИСПРАВЕ
   судија  кабинет  број собе  судница  број
 1.  Живковић Весна  5. спрат  5212
 2.  Илић Рајко  5. спрат  5211
 3.  Ђерић Радмила  5. спрат  5210
 4.  Станковић Катарина
 5. спрат  5209
 5.  Ристић Душица  9. спрат  9003  1. спрат  6
 6.  Станковић Бранко  9. спрат  9003  1. спрат  6
 7.  Барбир Марина  12. спрат  12001  1. спрат  7
 8. Павловић Соња
 12. спрат  12001  1. спрат  7
 9.  Лукачевић Весна  9. спрат  9002  1. спрат  8
 10.  Кесар Драгиша  9. спрат  9002  1. спрат  8
 11.  Кош Данијела  10. спрат  10005  1. спрат  9
 12.  Јевђић Бранка
 10. спрат  10005  1. спрат  9
 13.  Нешић Драган  12. спрат  12002  1. спрат  10
 14.  Рабреновић Вук  12. спрат  12002  1. спрат  10
 15.    9. спрат  9001  1. спрат  11
 16.  Пандуровић Марина
 9. спрат  9001  1. спрат  11
 17.    10. спрат  10001  мезанин  19
 18.  Безмаревић Јањић Татјана  12. спрат  12002  1. спрат  17
 19.  Павловић Теодора  9. спрат  9004  мезанин  18
 20.  Вукчевић Јовановић Владана  10. спрат  10004  мезанин  16
 21.  Јевђенијевић Живко
 10. спрат  10004  мезанин  16
 22.  Станковић Бојана  10. спрат  10002  мезанин  17
 23.  Јанковић Дебељак Марија  9. спрат  9004  мезанин  18
 24.  Стојановски Влатко  10. спрат  10001  1. спрат  11
 25.  Мартиновић Драган  10. спрат  10001  1. спрат
 11
 26.
 Ивковић Снежана  12. спрат  12003  5. спрат  20
 27.  Живановић Владимир  12. спрат  12003  5. спрат  20
 28.  Пејичић Жигић Ивана
 12. спрат  12004
 29. Конатар Милица
 11. спрат  11002
 30.  Ђекић Маја
 11. спрат  11002
 31.    11. спрат  11002
           
 По улазним замолницама страних судова, органа и међународних организација за пружање међународне правне помоћи у кривичним стварима ("Пом Ик"), као и по појединим истражним радњама и замолницама за извршење појединих истражних радњи ("Кри"), поступа судија:
   судија
 спрат
 број кабинета / суднице
 1.  Лаловић Ивона  5. спрат  5208
#s3gt_translate_tooltip_mini { display: none !important; }#s3gt_translate_tooltip_mini { display: none !important; }