Нова председница Првог основног суда у Београду, судија Весна Миљуш, ступила је 22.12.2022. године на функцију на свечаној седници свих судија овог суда. Мандат председника Првог основног суда у Београду траје четири године.

 

Весна Миљуш је судија Апелационог суда у Београду, председник Програмског савета Правосудне академије, председник одбора за полагање јавнобележничког испита.

 

Рођена је 1966. године у Београду где је завршила Правни факултет 1991. године, а правосудни испит је положила 1996. године.

 

Први пут на судијску функцију је изабрана 2000. године као судија Првог општинског суда у Београду, у коме је своју каријеру почела као приправник 1994. године, а затим и као стручни сарадник 1997. године.

 

Од октобра 2017. године судија је грађанског одељења Апелационог суда у Београду, а пре тога је била судија Вишег суда у Београду, у коме је судијску функцију вршила од 2013. године. Била је ментор и предавач на Правосудној академији.