Уводна реч председника суда

Поштовани,

Част ми је да вам у име колектива Првог основног суда у Београду и своје лично име пожелим добродошлицу на званичну интернет презентацију суда.

Први основни суд у Београду, као највећи суд на територији Републике Србије по броју судија, има преко 700 запослених и 155 судија, који поступају у девет судских одељења смештених у судским зградама у Булевару Николе Тесле бр. 42а и улици Катанићева бр. 15.

Имајући у виду значајну и опсежну надлежност Првог основног суда у Београду, која обухвата поступање суда у парничноj, ванпарничној, извршној материји, материји извршења кривичних санкција, кривичној материји, материји радних и породичних спорова, као и материји пружања међународне правне помоћи, неопходно је да грађанима учинимо јавним и доступним све информације о раду суда, које су од значаја за остваривање и заштиту њихових основних права и интереса.

Званична презентација Првог основног суда у Београду управо пружа могућност да се грађани ближе упознају са радом, организацијом и надлежностима суда као и свим корисним информацијама, који ће олакшати приступ суду и учинити рад суда јаснијим и транспарентнијим.

У постизању овог циља, интернет презентација суда садржи основне податке о суду и унутрашњој организацији, годишњи распоред суда, информатор о раду, статистичке извештаје, саопштења за јавност, као и публикације и обрасце који су корисни за грађане и странке у поступцима пред судом.

Правовременим и редовним ажурирањем информација, уз прихватање сугестија и критика посетилаца сајта, трудићемо се да унапредимо транспаретност у раду и комуникацију са грађанима, побољшамо рад суда и његову улогу у остваривању независности суда и судија, а тиме ојачамо поверење грађана у судство.

С поштовањем,                                                                                                                          

                                                                                      председник Првог основног суда у Београду

                                                                           Снежана Стевовић,  судија Апелационог суда у Београду